facebook

Foto van de dag
217462122_196358225834588_3648507617688647482_n.jpg

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we van je verzamelen als je lid wordt of bent (geweest) van c.k.v. Nij Quick Libben (NQL). We gebruiken deze gegevens uitsluitend op de manier zoals in deze privacyverklaring omschreven en doen onze uiterste best de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Je leest hier precies hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en wat je rechten zijn.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?

Word je lid bij ons, dan geef je ons jouw persoonsgegevens. De volgende gegevens hebben we altijd van je nodig:

  • Je volledige naam;
  • Je geboortedatum;
  • Je adres en woonplaats;
  • Je telefoonnummer;
  • Je mobiele nummer;
  • Je bankrekeningnummer;
  • Je e-mailadres

Wanneer geven wij persoonsgegevens aan anderen?

Je persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen om je lid te kunnen maken bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Jouw lidmaatschap bij onze vereniging betekent ook meteen dat je lid wordt van het KNKV. Wij melden je aan bij de bond en dragen ook de bondscontributie af.
De vereniging is aangesloten bij het KNKV en heeft daarom de verplichting om gegevens van leden op te nemen in de ledenadministratiesoftware Sportlink. Elk lid van de vereniging kan de privacyinstellingen voor de eigen gegevens zelf binnen Sportlink aanpassen. NQL geeft bestuurs- en commissieleden die verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie toegang tot Sportlink om hun functie te kunnen uitoefenen.

Op de website van NQL kunnen gegevens van je publiekelijk getoond worden, bijvoorbeeld als je in één van de wedstrijdteams zit of bestuurs- of commissielid bent.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij willen dat niemand je persoonsgegevens misbruikt of deze bekijkt terwijl dat niet mag. Wij beveiligen je persoonsgegevens daarom goed. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en kan dit vervelende gevolgen hebben? Dan informeren wij je.

Bekijken en wijzigen van je persoonsgegevens

Wilt je de persoonsgegevens die NQL van je heeft, bekijken, wijzigen of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op. Stuur hiervoor e-mail naar secretariaat@nql-korfbal.nl. Je kunt hier ook terecht als je vragen hebt over deze privacyverklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

NQL kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je daarom om deze pagina met regelmaat te bekijken. Je blijft dan op de hoogte van wijzigingen.