Taken van de Zaal/Veldwacht

Taken veldwacht/zaal

Wat verwacht NQL van een VELDWACHT/ZAALWACHT???

Een veldwacht/zaalwacht dient tegelijk met het desbetreffende team van NQL aanwezig te zijn en heeft daarnaast een aantal andere heeft een aantal taken:  Het ontvangen van de tegenpartij en hen de kleedkamers wijzen,  De coach(es) helpen met het klaarleggen en het opruimen van de velden,  In overleg met de coach ervoor zorgen dat er in de pauze dat er ranja / thee op het veld is of dat dit in de kleedkamer klaar staat (afhankelijk van het weer). Dit kan 5-10 minuten voor de pauze opgehaald worden uit de kantine,  Eventueel het scorebord bijhouden .Natuurlijk mag er onderling geruild worden, dit hoeft niet overlegd te worden met de coach(es). Op deze manier hopen wij als vereniging ook een positief signaal naar andere verenigingen te sturen. We zouden het mooi vinden als we kunnen rekenen op ieders medewerking.                                                                            Bestuur en TC van NQL.

Rinsumageast – Burdaard