Alle berichten van geert

Mixtoernooi voor junioren en senioren

Op zaterdag 14 maart 2015 organiseert NQL weer haar jaarlijkse mixtoernooi. Zoals ieder jaar belooft het ook deze keer weer een succes te worden.

Aan het toernooi kunnen sperlers/sters deelnemen vanaf de C’s. De activiteitencommissie is nog druk bezig met de organisatie, maar natuurlijk kun je als team, wat je zelf samen mag stellen, nu alvast beginnen met trainen.

Het toernooi wordt gespeeld in de sporthal in Ferwert. Je kunt je als team opgeven bij Ilse Raap. Bedenk dan  zelf een leuke en passende naam voor je team. Bovendien is het natuurlijk uitstekend als je team duidelijk herkenbaar is (misschien een bijzonder tenue..?).

Terug naar de Agenda                                                                Terug naar Welkom

NQL C1

 NQL C1

NQL C1

Bovenste rij: Trainster/coach Marrit Adema, Annique Visser, Gjalt Joostema, Koen Meindertsma, Jouke Idsardi en Anita Postma

Onderste rij: Kerstin Dijkstra, Iris Janna van Diggelen, Geertje Halbesma,  Anke Hoekstra en Klaske Wassenaar

Terug naar teamoverzicht

Ledenvergadering NQL

Op donderdag 19 februari 2015 wordt weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De agenda zal aan de leden worden rondgestuurd.

Het bestuur hoopt dat er veel leden zullen komen om hun zegje te doen. Dit is namelijk je kans! Bovendien gaan we weer een leuke verloting houden. Neem daarom een klein prijsje mee wat we kunnen verloten! Tot 19 februari om 20.00 uur in MFC De Beyer in Rinsumageast!

Afbeelding Beyer

Terug naar de Agenda                                                             Terug naar Welkom