AGENDA

feb
28
do
Ledenvergadering 28 februari 2019 @ MFC De Beijer, Rinsumageest
feb 28 @ 20:00

Uitnodiging ledenvergadering 2019

28-02-2019  20:00

MFC De Beijer, Rinsumageest

Aan: De seniorleden (incl. junioren) en de ouders van de jeugdleden van korfbalclub NQL

 

A G E N D A

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Mededelingen

4 Notulen ledenvergadering d.d. 15 maart 2018

5 Financieel verslag 2018:

Contributievoorstel van het bestuur: De contributie wordt per 1 juli verhoogd met het inflatiepercentage over 2018. Verslag kascommissie: Einte Wassenaar en Lianne Kooistra.

6 Bestuurssamenstelling

Minne Jansma is interim voorzitter. Functie vacant. Helma Haakma is aftredend. Vacature secretaris.

7 Verslag en bezetting van de diverse commissies:

Technische commissie/Jeugdcoördinator, Jeugd-/Activiteitencommissie, Actiecommissie, Materiaal-/Accomodatiebeheer, Website.

8 Pauze: Lotenverkoop*

9 Scheidsrechterzaken/Korfbalmasterz

10 AVG

11 Korfbalkamp

12 Rondvraag

13 Sluiting

 

* LET OP: Er wordt deze avond een verloting gehouden. Het is de bedoeling dat iedereen daarom iets meeneemt (fles wijn, rollade, shampoo, een pakje chocolaatjes of iets van die strekking), zodat we dit na afloop van de vergadering als prijzen onder elkaar kunnen verloten.

apr
13
za
Korfballeague Finale
apr 13 hele dag
jun
22
za
Pein toernooi
jun 22 hele dag
slotmiddag 22 juni
jun 22 @ 15:00 – 21:00
jul
12
vr
Korfbalkamp 2019
jul 12 @ 10:00 – jul 15 @ 10:00

Rinsumageast – Burdaard