NQL C1

Van links naar rechts
Achterste rij: trainer/coach Mariska Tuinenga, Daniël Grit, Anne Greet Bosgraaf, Elsa Talsma, trainer/coach Selien Kooistra, trainer/coach Lianne Kooistra,
Voorste rij: Marije Bouma, Nelyanne Wierda, Femke Oberman, Trienke Aalberts.
Ontbrekend: Anna Renske Pijper en Henner Akkerman

Stand in de poule – VELD 2019/2020

Stand in de poule – ZAAL 2018/2019
Rinsumageast – Burdaard