NQL 2

Van links naar rechts
Achterste rij: Jacob van der Velde, Gjalt Joostema, Dirk Grit en Ids van der Heide.
Voorste rij: Lianne Kooistra, Thessa Kingma, Iris Janna van Diggelen en Klaske Wassenaar.
Ontbrekend: Elisa Luimstra, Manon Riemersma, Folkert van der Velde, Jehannes Dijkstra

Stand in de poule – VELD 2019/2020

Rinsumageast – Burdaard