NQL C1

 NQL C1

NQL C1

Bovenste rij: Trainster/coach Marrit Adema, Annique Visser, Gjalt Joostema, Koen Meindertsma, Jouke Idsardi en Anita Postma

Onderste rij: Kerstin Dijkstra, Iris Janna van Diggelen, Geertje Halbesma,  Anke Hoekstra en Klaske Wassenaar

Terug naar teamoverzicht