Nieuws van de Actiecommissie

Hierbij even een berichtje van de actiecommissie.

In september was het weer tijd voor de grote clubactie. Alle leden kregen 5 loten en moesten die zelf verkopen, dit is helaas niet bij iedereen gelukt. En we hadden enkele straten in Burdaard waar we mochten verkopen.

Aardappelactie. De aardappelactie in oktober was weer een groot succes. Dit mede door de vele enthousiaste vrijwilligers en door de goede samenwerking met onze leverancier uit Hantum, die elk jaar weer een goede kwaliteit aardappel levert. De actie is al aardig bekend in de Flierterpen en in Rinsumageest in Burdaard begint de actie langzamerhand ook bekendheid te krijgen. In februari konden de mensen voor het eerst nog een nabestelling plaatsen voor de aardappelactie, hier is in Rinsumageest en in de Flierterpen ook nog aardig bestellingen voor binnen gekomen.

De Rommelmarkt in Burdaard staat dit jaar gepland op zaterdag 24 juni. Dus schrijf die vast in jullie agenda. We hopen op vele enthousiaste vrijwilligers die ons op vrijdagavond en zaterdagochtend komen helpen. Zodat het weer een groot succes wordt.  In 2018 hopen we weer een spetterende rommelmarkt in Rinsumageest te kunnen organiseren.

Leden actiecommissie: Aangezien wij nu nog maar met 2 leden zijn in de actiecommissie zouden wij graag nog 2 leden erbij willen hebben die ons kunnen helpen met het organiseren van de activiteiten. We komen meestal 1x voor een activiteit bij elkaar en de rest van de communicatie gaat via whatss app.  Onze voorkeur gaat uit naar iemand uit Burdaard en iemand uit Rinsumageest, aangezien onze activiteiten in deze dorpen plaats vinden.

Als wij geen hulp krijgen wordt het voor ons ook steeds moeilijker om activiteiten te organiseren, waardoor er minder geld in de clubkas komt en er dus een kans bestaat dat het leden geld omhoog moet en dat willen we natuurlijk voorkomen.

Groeten Gertina en Anita van de actiecommissie.