Korfbalmasterz

Datum: 4 maart 2016
Van: de Technische Commissie van NQL
Betreft: deelname aan Korfbalmasterz
Voor: alle leden van NQL van 15 jaar en ouder

Binnen het KNKV wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de spelregelkennis. In navolging van en in samenwerking met andere sportbonden gestimuleerd door de overheid en NOC*NSF wordt er hard aan getrokken de spelregelkennis van sporters te verbeteren.

Heb je kennis van de spelregels dan ben je minder snel geneigd de beslissingen van scheidsrechters in twijfel te trekken en uiteindelijk leidt dat weer tot meer sportiviteit. Daardoor neemt het spelplezier voor iedereen toe.

Binnen de KNHB – de hockeybond – is het voor leden vanaf 15 jaar verplicht een spelregelbewijs te halen. Dit wordt aangetekend bij de gegevens die de bond van ieder lid heeft. Dus niet alleen geboortedatum, woonplaats, telefoon, mail etc. maar ook of je je spelregelbewijs hebt gehaald. Geen bewijs – jammer dan want dan mag je ook niet meespelen.

Binnen het KNKV zijn we gelukkig zo ver nog niet maar wel wordt het behalen van het Spelregelbewijs gepromoot. Anno 2016 behoeft er geen cursusgeld en geen examengeld te worden betaald.

Het behalen van het spelregelbewijs staat gelijk aan het in vroegere jaren deelnemen aan de basiscursus Theorie. Slaagde je voor het theorie- examen dan mocht je beginnen aan een opleiding tot jeugdscheidsrechter.

Deze opleiding hebben o.a. Anika Terpstra, Bartel Visser en de familie Hoekstra gevolgd. Een aantal van hen is vervolgens opgeleid tot jeugdscheidsrechter.

De mogelijkheid om door te stromen naar jeugdscheidsrechter is ook nu nadrukkelijk in beeld. Het moet niet maar het kan wel.

Bij onze buurtvereniging WIK’34 zijn ruim 30 personen aangemeld voor Korfbalmasterz. Van hen hebben inmiddels meer dan 15 personen het spelregelbewijs gehaald. Nog niet bekend is hoe veel mensen willen doorstromen naar jeugdscheidsrechter maar het begin is er.

Binnen NQL moeten wij dit ook van de grond kunnen krijgen. Daarom ontvangt ieder lid vanaf 15 jaar via onze secretaresse Helma Haakma binnenkort een activatiecode.

Met die activatiecode kun je een account binnen Korfbalmasterz actie maken en vervolgens kun je aan de slag.

Op de ledenvergadering van NQL zal hier nog aandacht aan worden besteed maar laat je niet afschrikken en ga alvast eens naar de site van Korfbalmasterz.

Het adres van deze site www.korfbalmasterz.nl .

Dan kun je je alvast een beetje een voorstelling maken van de inhoud van deze opleiding.

Wij rekenen op de deelname van alle leden vanaf 15 jaar en wensen jullie veel plezier en succes.

Op naar het spelregelbewijs met Korfbalmasterz!!!

Technische Commissie NQL

* Baukje Wassenaar * Marrit Adema * Wybe Rozenga  * Minne Jansma * Hotze van Dijk * Jan Wassenaar * Dirk Grit